top of page
kick.jpg

סוף סוף עשיתם את הצעד הראשון!

מוכנים להצטרף למשפחה ?

בדף זה תוכלו לרכוש כרטיסיית הכרות ולהתחיל להתאמן

 

WELCOME PACKAGE

* חבילת אימון זו כוללת 4 אימונים קבוצתיים במועדון.

* ניתן לממש את האימונים עד כחודש בדיוק מתאריך הרכישה.

* כניסות שלא מומשו לאחר חודש לא ניתנות למימוש או החזר כספי.

*חבילת האימון הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

*חבילת אימון זו הינה חד פעמית ולא ניתן לרכישה נוספת.

*

bottom of page