top of page

דמי רישום קורס פילאטיס

  • מתחיל בתאריך: 30 באפר׳
  • 500 שקלים חדשים
  • Arieh Dissentchik Street

מקומות פנויים


תיאור השירות

דמי רישום אינם ניתנים להחזר מכל סיבה שהיא.1. 2.התשלום המלא עבור הקורס צריך להתבצע עד ה13.2 לכל המאוחר. 3.ביטול הקורס עד 7 ימים לפני תחילתו חיוב של 50% אחוז מעלות הקורס 4.לאחר תחילת הקורס חיוב מלא 5.ניתן לשנות את מועד הקורס על בסיס מקום פנוי בלבד ביה"ס לא יכול להתחייב .השתתפות במועד שלאחר מכן על בסיס מקום פנוי בלבד 6. הדמי רשומים נוספים למחיר המלא של הקורס


מפגשים קרובים


מדיניות ביטולים

דמי רישום אינם ניתנים להחזר מכל סיבה שהיא.1. 2.התשלום המלא עבור הקורס צריך להתבצע עד חודש לפני תחילת מועד הקורס לכל המאוחר. 3.ביטול הקורס עד 10 ימים לפני תחילתו חיוב של 50% אחוז מעלות הקורס 4.לאחר תחילת הקורס חיוב מלא 5.ניתן לשנות את מועד הקורס על בסיס מקום פנוי בלבד ביה"ס לא יכול להתחייב .השתתפות במועד שלאחר מכן על בסיס מקום פנוי בלבד


פרטי איש הקשר

  • אריה דיסנצ'יק 9, תל אביב, ישראל


bottom of page