top of page

דמי רישום קורס פונקציונלי

  • מתחיל בתאריך: 12 ביולי
  • 400 שקלים חדשים
  • Arieh Dissentchik Street

מקומות פנויים


תיאור השירות

דמי רישום קורס סטודיו פונקציונלי


מפגשים קרובים


מדיניות ביטולים

דמי רישום אינם ניתנים להחזר מכל סיבה שהיא.1. 2.התשלום המלא עבור הקורס צריך להתבצע עד חודש לפני תחילת מועד הקורס לכל המאוחר. 3.ביטול הקורס עד 10 ימים לפני תחילתו חיוב של 50% אחוז מעלות הקורס 4.לאחר תחילת הקורס חיוב מלא 5.ניתן לשנות את מועד הקורס על בסיס מקום פנוי בלבד ביה"ס לא יכול להתחייב .השתתפות במועד שלאחר מכן על בסיס מקום פנוי בלבד


פרטי איש הקשר

  • אריה דיסנצ'יק 9, תל אביב, ישראל


bottom of page