top of page
Omer 2022 Fac 1080x900 Eurotec.jpg

הרשמה

  1. יש לבחור את השיעורים המבוקשים.

  2. לא ניתן לבחור שיעורים באותה שעה. 

  3. מערכת השעות והמורים עשויים להשתנות בהתאם לאילוצי ההפקה.

יש למלא פעם אחת בלבד!!!

פרטים:
בחירת שיעורים:
9:00 - 9:45

GOLDEN JUMP

נופר אוחיון
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

GOOD MORNING TLV

Team Next fitness

אולם מרכזי TLV HALL

9:50 - 10:35

Precision is power         
קרן מלמד Procedos platform 
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

BURN

Kalin Petkov & Bistrache new  BULGARIA
אולם מרכזי TLV HALL

10:40 - 11:25

PRO Hall -  Injury risk Assessment

סדנה מקצועית להערכה ומניעת פציעות.

נדב בקר

פיליפ הלפרט
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

IT’S CHALLENGE TIME ROMANIA Vs. ISRAEL 
Christina ANdore  Romania
עומר רוזנברג   Israel

אולם מרכזי TLV HALL

11:30 - 12:15

PRO Hall - BANDS EXPERTS - סדנת שיקום ומניעת פציעות נפוצות.

ליאור לביא ועטר שקד
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

HIIT THE CLASS - AEROTENSITY השקה!

אוסאמה גרה

רזאן סלטי

הנא חלבי

WEDAD JABER  JORDAN
MAHA ALQUNEIBI  DUBAI
אולם מרכזי TLV HALL

12:20 - 13:05

הריון אימון ומה שביניהם

רעות טיירי
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

TLV Hall - KICK YOUR LIMITS

לי ארוך ויוסי קדם
אולם מרכזי TLV HALL

13:10 - 13:55

PRO Hall- PILATES 3D 

מאיה תידהר
אולם חדשנות PRO HALL

השיעור מלא

TLV Hall - BODY HIIT

יעלי ענתי וצוות מורים
אולם מרכזי TLV HALL

14:00-14:50

 LET THE FLOW BEGIN - שיעור הסיום!!

אילת קינן

אושרת ברמן אהרונוביץ

  • אולם מרכזי TLV HALL

15:00

סיום והענקת אותות הוקרה

  • אולם מרכזי TLV HALL

הצהרת בריאות:

בהרשמתם לכנס הנך מצהיר/ה בזאת,

כי למיטב ידיעתך את/ה בריא/ה ומסוגל/ת לבצע פעילות גופנית ללא הגבלות כלשהן.

הנך מצהיר/ה כי את/ה יודע/ת שהשתתפותך בכנס, על כל האימונים והפעילויות המוצעות בו, היא באחריותך הבלעדית ואין ולא תהייה לך כל טענה /תביעה כלפי מי ממארגני הכנס לנזק גופני העשוי להיגרם כתוצאה מהשתתפותך.

תקנון:

ההרשמה לאירוע מהווה הסכמה לתנאי התקנון. ההשתתפות בשיעורים לנרשמים בלבד. מלווים,בני משפחה וילדים לא יורשו להיכנס לאולם ללא אישור הרשמה מודפס על שמם. חלוקת ערכות הרישום תתבצע בין השעות 8:00-8:45. ההשתתפות באירוע תתאפשר רק עם חתימה על הצהרת בריאות בעת ההרשמה, כל שינוי בריאותי אשר לא מאפשר פעילות נכון ליום האירוע לא יהיה באחריות המארגנים. בסיום ההרשמה ישלח מייל המאשר את ההרשמה. הגנת הפרטיות: 1.בעת ההרשמה לאירוע רשאים המארגנים לדרוש מהנירשמים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של המארגנים והם יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין הנירשם מוסר בזאת רשות למארגנים לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו. 3. לידיעת הנירשמים - אין חובה למסור למארגנים פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, לא תהיה אפשרות להירשם לאירוע ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה. 4. המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי הנירשמים במועד ההרשמה לאירוע ו/או שיצטברו אודותם במהלך האירוע, על מנת ליצור קשר עם הנירשמים ולעדכן אותם בדבר אירועים ו/או שירותים נוספים המוצעים על ידי המארגנים או על ידי אחרים הקשורים במארגנים. בנוסף, המארגנים רשאים לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. 5. המארגנים מתחייבים שלא להעביר כל מידע הנוגע לאמצעי התשלום לאף גורם מלמד שימוש באמצעי התשלום לטובת האירוע עצמו. ביצוע ההזמנה והגבלת האחריות: ההרשמה תהיה שלמה רק עם קבלת מייל אישור הרשמה. יש להדפיס את המייל ולהביאו לעמדת הרישום ביום הכנס. מארגני האירוע שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התכנים, סוגי השיעורים או המורים ו/או לשנות את תוכנית האירוע כתוצאה מגורם שלישי.  דמי ביטול: עד 14 יום החזר מלא עד תאריך 25.8.2022 80 ש"ח דמי ביטול החל מתאריך 26.8.2022 חיוב בסכום המלא כל מקרה של ביטול יש לשלוח מייל לכתובת nextfitness100@gmail.com  ותאריך הביטול לצורך התקנון הינו מועד קבלת המייל אצל המארגנים.

יש לבחור בכל השיעורים ולאשר את הצהרת הבריאות והתקנון

Spinner-1s-200px (1).gif
bottom of page